menu
Word Lid
Hoe hartveiling is Boechout/Vremde.

Voorstel van raadsbesluit: uitvoeren audit hartveiligheid.

Toelichting:

Een plotse hartstilstand treft in dit land zo'n 30 mensen per dag. Dat is om en bij de 11.000 personen per jaar. De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Het opstarten van reanimatie tijdens deze periode verhoogt de overlevingskansen met 50 tot 70%. De kans dat men een plotse hartstilstand overleeft is momenteel echter miniem: meer dan 90% van de slachtoffers overlijdt. Daarin speelt mee dat 80% van de mensen niet weet hoe correct te reageren bij een plotse hartstilstand. Daarnaast is slechts een beperkt deel van de AED-toestellen publiek beschikbaar en weten mensen veelal niet waar ze zicht bevinden.

Om een gemeente of stad echt hart veilig te maken zijn er voldoende AED-toestellen nodig en moeten voldoende inwoners weten hoe te reanimeren. Hier komt het consortium Heartsafe Belgium op de proppen. Dit consortium bestaat uit verschillende actoren uit de profit en non-profit sector. Het wil het bewustzijn rond hartveiligheid verhogen en van het ganse land een 6-minutenzone maken om de overlevingskansen bij een plotse hartstilstand te verhogen. Hiervoor biedt het consortium de mogelijkheid aan om een gratis hart veiligheidsaudit uit te voeren voor iedere stad of gemeente.

Deze audit verloopt enerzijds digitaal en anderzijds via een gesprek. De audit begint met het invullen van een digitale vragenlijst waarbij gepolst wordt naar een aantal parameters omtrent de hartveiligheid van de gemeente Boechout/Vremde. Het invullen van deze vragenlijst zou slechts enkele minuten in beslag nemen, wat de last voor administratie tot een minimum beperkt. Daarna worden de antwoorden verwerkt en plant men een opvolg gesprek om een nauwkeurig beeld te krijgen van Boechout/Vremde. Na dit gesprek wordt alle informatie gebundeld in een situatie analyse met concrete aanbevelingen die tot een snelle verbetering van de hartveiligheid kunnen leiden. Meer info en de gratis audit vindt u via deze link: https://www.heartsafebelgium.be/gratis-audit/

  1. Aangezien de audit niets kost en slechts een heel beperkte inzet van de administratie vraagt.
  2. Gelet op de nood aan een hart veilige leefomgeving.
  3. Gelet op de concrete aanbevelingen die volgen uit de audit hartveiligheid.

Vraagt het VB de gemeenteraad van Boechout te stemmen over het volgend voorstel:

Voorstel van beslissing: uitvoeren audit hartveiligheid.

Artikel 1:

De gemeenteraad van Boechout beslist een gratis hart veiligheidsaudit uit te voeren bij het consortium Heartsafe Belgium op de webstek https://www.heartsafebelgium.be/gratis-audit/.

Artikel 2:

Het college van burgermeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF